מטפלת

1 אודות המקצוע והמגמה

תפקיד המחנכת במעון הינו תפקיד מורכב, המתייחס למכלול של תחומים הכוללים את הפעוט,

המשפחה, הקהילה, הצוות החינוכי והאינטראקציות ביניהם. זוהי עבודה אינטנסיבית ותובענית הדורשת השקעה פיסית ורגשית רבה עם ציפיות גבוהות מצד הסביבה לתפקוד מקצועי ואיכותי.

במסגרת התפקיד אמורה המחנכת להתייחס ולהבין התנהגויות מגוונות של הילדים והשונות שביניהן,

לזהות קשיים ולהציע דרכי טיפול אדפטיביות, לפתח רגישות ויכולת היענות ותגובה מותאמים למכלול

צרכיו האישיים והמיוחדים של כל ילד (פיזיים, רגשיים, שכליים, חברתיים) ולספק את צרכיו הפיזיולוגיים (הזנה, הגנה פיזית, החלפות, שינה וכל פעולה הקשורה בשגרת החיים היומיומית).עליה לאתר ילדים וילדות בסיכון, להגיב כהלכה במצבי חירום ולחץ, לתרום לארגון סביבה חינוכית הולמת ולעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות. עליה לגלות פתיחות, סובלנות, רגישות והבנת קודים תרבותיים של מגוון התרבויות בחברה הישראלית אל מול הורים, ילדים וצוות וליצור באמצעות תקשורת נבונה מערכת קהילתית תומכת שהצוות החינוכי הוא חלק ממנה.

1 תנאי קבלה

1 .בוגרי 12 שנות לימוד.

2 .אישור רפואי על אי מניעה לעבוד עם פעוטות.

3 .ועדת קבלה

 

בחינות ותעודות - לאחר עמידה בכל דרישותתכנית הלימודים

1 .בחינות חיצוניות:

א. תורת המקצוע – בחינה עיונית.

ב. עבודה מעשית (בניית מערכי פעילות).

ג. פרויקט גמר (כולל דו"חות תצפית וניתוחם).

2 .בחינות פנימיות:

א. בכל שאר מקצועות הלימוד בנוסף לבחינות החיצוניות.

1 .תעודת גמר – מחנכת/מטפלת לילדים במעונות יום. תעודות

2 .תעודת מקצוע – מחנכת/מטפלות לפעוטות במעונות יום (סוג 1 חדש)